Postduiven: over de wijze om postduiven aan te kweeken en voor lange reizen af te richten (1872)


von J. Liese